Komisyonda görüşülüyor

Kalkınma Planı’nı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2053 perspektifinde hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında uzun vadeli yol haritamız ve ülkemizin yarınlarına sözümüzdür. 12. Kalkınma Planı’yla kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz” dedi. Yılmaz, 45 sayfalık sunumunda özetle şunları söyledi:

– “Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5.0 oranında gerçekleşmesi ve dönem sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir. Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

– Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 32’nin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Maliye politikası, enflasyon hedefi ve cari işlemler dengesiyle uyumlu büyüme ortamını destekleyecek şekilde uygulanacaktır.

– Savunma sanayii ihracatının 6 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkarılması sağlanacak, savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 80’den 85’e yükseltilecektir. 2028 yılında 82.3 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşılması sağlanacak, kişi başına ortalama harcama 905 dolardan 1.215 dolara çıkarılacaktır. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 2.05’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Plan döneminde, karasal yük taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 5,76’dan 7.60’a çıkarılacak, devam eden demiryolu projeleri tamamlanacak ve mevcutlar modernize edilecek, demiryollarında elektrikli hat oranı yüzde 52’den yüzde 72’ye, sinyalli hat oranı ise yüzde 58’den yüzde 80’e çıkarılacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x