Ev sahipleri dikkat: Yeni bir dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek!

Turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeler, TBMM’de onaylandı. Turizm amaçlı kiralanacak konutlara ilişkin usul ve esasların ayrıntıları şöyle:

KONUTLARIN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN NEREDEN İZİN ALINACAK?

İzin verme yetkisi, Bakanlığa ait olacak. İzin başvurularında, turizm amaçlı kiralama yapılmasına uygun görülen izin belgesine konu bağımsız bölümün yer aldığı binanın tüm kat maliklerinin oy birliğiyle verdiği kararın sunulması gerekecek.

Kanuna göre İzin alma yükümlülüğü, kiraya veren kişiye ait olacak. Kiraya veren kişi dışında turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi durumunda bu kiralamalar, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre belgelendirilmiş A grubu seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından başvuru yapılmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde izin belgesi geçerliliğini yitirecek, ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLECEK?

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi alınan konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri geçerli olacak. Bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi sayılacak. İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre bitiminde sona erecek.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre hazırlanan yönetim planında, kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiği belirtilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi alanlarının olduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu gibi hizmetlerin sunulabildiği birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu yüksek kaliteli konutlar için “izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle karar alınması” ve “üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için aynı kiraya veren adına izin belgesi hazırlanmasına” ilişkin koşullar aranmayacak ve izin belgesi verilebilecek.

Yüksek kaliteli konutların kiralama faaliyetleri, konut işletmeciliği eliyle de yürütülebilecek. Bu durumda, izin belgesi, konut işletmeciliği yapan şirket adına verilecek.

CEZALAR NASIL VE NE KADAR OLACAK?

Kanunla izinsiz kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik idari cezalar da getiriliyor. İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira idari ceza kesilecek ve izin belgesi alarak faaliyette bulunması için 15 gün süre tanınacak.

Bu süre içinde izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari ceza uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunması için bir kez daha 15 günlük süre verilecek.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi adına başka kişilere kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari ceza verilecek.

Kendi adına oturmak için kiraladığı konutu, kendi adına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari ceza kesilecek.

Bakanlık tarafından uyarılan ancak içeriği 24 saat içinde kaldırmayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari ceza uygulanacak.

Turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin yeni yasal düzenleme, aracı hizmet sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülüklere uymayanlar, konut başına 100 bin lira ile bir milyon lira arasında değişen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararlarına itiraz etmek için sulh ceza hakimliğine başvurma hakkı bulunacak. Sulh ceza hakimliğinin kararına ise Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre itiraz edilebilecek.

Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine izin belgesi olmadan devam edenler veya aynı konutu bir yıl içinde dörtten fazla kiraya verenler, bir milyon lira idari para cezasına çarptırılacak.

Bakanlığın istediği bilgi ve belgelerin zamanında ve doğru şekilde gönderilmemesi veya kiraya verenin değişmesi ve bunun bildirilmemesi durumunda 50 bin lira idari para cezası ödenecek.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen sürede ibraz edilmemesi veya denetimlerde sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası kesilecek.

Turizm amaçlı kiralanan konutların yanlış veya eksik tanıtılması, taahhüt edilen koşulların yerine getirilmemesi veya konutun sözleşmede belirtilen süreden daha az süreyle kullanıcıya verilmesi hallerinde 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Turizm amaçlı kiralanan konutun kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100 bin, ödemenin iade edilmemesi halinde ise 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Bakanlıkça verilen plaketin konutların girişine asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası kesilecek ve 15 gün içinde asılması istenecek. Bu sürede asılmaması halinde ise 500 bin lira idari para cezası ödenecek. Konutun izin belgesine uygun nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda ise 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x