Aylıksız izin alan memur bu süre içerisinde emekli olabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda aylıksız izin kullanabilmekte, ancak aylıksız izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.

Soru: 13.09.2001 işe başlama tarihli sınıf öğretmeniyim. Net 20 yıl çalıştım, evlenip yurtdışına yerleştim, 2 yıl Doğum izni ve şimdi ise 10 yıllık memura tanınan ücretsiz yıllık iznimi kullanıyorum, benim sorum, emekli olabilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sorudan, ücretsiz izinde iken ve göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunup bulunamayacağına yönelik olduğunu anladığımızdan bu bağlamda değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle aylıksız izin kullanan memur için Kurumlar tarafından aylıksız izin süresi içerisinde de genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Yani, memur aylıksız izin kullandığı süre içerisinde de yine memurluk statüsüyle bağı kesilmemekte, memurların tabi olduğu mevzuata tabi olmaktadırlar.

Aylıksız izinde geçen süreler SGK na borçlanma yapılarak hizmet kazanılabilmektedir. Ancak, özellikle 5434 e tabi memurlar ücretsiz izin borçlanmalarını emeklilik tarihlerinden en az 6 ay önce yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, ücretsiz izinde geçen sürelerinin borçlarını bir defada ödemek kaydıyla hizmetlerine ilave ettirebilmektedirler.
Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Memurların ücretsiz izinde iken memurluk ilişkisi kesilmediğinden, 657 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak ve tekrar göreve başlamadan ve aylıksız izin süresi kadar çalışma yapmadan emeklilik şartlarını taşımaları kaydıyla istekle emeklilik talebinde bulunabileceklerini, Kurumlarca da bu talebin yerine getirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Sadece burada tereddüt olunabilecek bir durum kişinin intibak işleminin yapılmasına ve şayet borç tutarını her ay ödeme yapmayıp da bir defada ödeme yapılması halinde bunun da göreve başladıktan sonra olabileceğine yönelik olacaktır.

Ancak, aylıksız izin süresini borçlanma yapmak için ya her ay SGK na tutar ödemek suretiyle hizmet kazanılması gerektiğini veya göreve başlayıp ücretsiz izin süresine ait tutarın bir defada topluca ödenmesi gerektiğini belirtebiliriz. Göreve başlayıp bir defa da toplu ödeme yapılması halinde borçlanılacak aylıksız izin süresinin hizmet olarak değerlendirilebilmesi için 5434 e tabi memurlar için en az 6 ay daha görev yapma zorunluluğunun olduğunu, 5510 a tabi memurlar için ise böyle bir zorunluluğun bulunmadığını da belirtmek isteriz.

Dolayısıyla, aylıksız izin süresine ait tutarlarını aylıksız izne ayrıldığı tarihten itibaren her ay ödeme yapılırsa bu süreler hizmete eklenir, yapılmaz ise ve göreve başladıktan sonra toplu ödeme yapılır ise bu sürenin hizmet olarak kabul edilmesi için en az 6 ay daha görev yapılması gerekir. Veya aylıksız izin borçlanması yapılmaz ve mevcut hizmet ve EYT hariç yaş şartı taşınır ise aylıksız izindeki memurun kadrosu ile ilişiği kesilmediğinden emeklilik talebinde bulunulabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Yine de bu durumdakiler için tavsiyemiz, aylıksız izin bitiminde göreve başlamaları ve 657 sayılı Kanun çerçevesinde intibak işlemlerinin de yapıldıktan (intibak işleminin yapılması için mutlaka borçlanma şartının da olmadığını belirtmek isteriz) sonra emeklilik talebinde bulunmaları olacaktır. Şayet ki, intibak işleminin yapılmaması halinde dahi aylıksız izinde iken emeklilik talebinde bulunulmasında da bir sakınca olmayacağı, ancak yukarıda belirttiğimiz gibi bir defada borç tutarının ödenerek hizmet artmasını sağlanması istenildiğinde ise bunun için göreve başlama zorunluluğunun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu durum hakkında bilgi almak için ayrıca işlemlerinizi yapacak olan Kurumunuza başvurmanızı da söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x